7 บริษัทในเอสซีจี เคมิคอลส์ คว้ารางวัลสถานประกอ...
บริษัทในเอสซีจี เคมิคอลส์ รวม 7 แห่ง รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาช...
นายกรัฐมนตรีชื่นชมนวัตกรรมหุ่นยนต์ตรวจสอบ จากเอส...
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้รับฟังและทดสอบการทำงานของหุ่นยนต์ตรวจสอบคว...
เอสซีจี เคมิคอลส์ ก้าวสู่ปีที่ 5 สานต่อนวัตกรรมบ้าน...
นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ (ที่สามจากซ้าย) นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต...
นวัตกรรมพลาสติกสำหรับวงการแพทย์ เพื่อคุณภาพชีวิตท...
เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงคิดค้น...
วิจัยและพัฒนา....สร้างมูลค่าเพิ่มไม่รู้จบ...
ปัจจุบัน โลกหมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันความ...
ต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแห่งแรกของไทยจุดเริ่มต...
จากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับสังคมอ...